Nadbużański Uniwersytet Ludowy to miejsce integracji wspólnot lokalnych w regionie poprzez niematerialne dziedzictwo kulturowe-rękodzielnictwo tradycyjne, rzemieślnicze, przemysłowe, sztukę ludową oraz zdrowe kulinaria regionalne. Poznawanie kultury przodków poprzez szeroko zakrojoną działalność edukacyjną umacnia w mieszkańcach terenów nadbużańskich poczucie tożsamości z tym regionem, a także służy aktywnemu rozwojowi osobistemu. W efekcie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu oraz promocji jego osiągnięć.